Tranh cãi trong dư luận về dự thảo sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học

01-11-2018 10:21

"Thuonghieu24h" - Nếu sinh viên chứa chấp, môi giới mại dâm, hoạt động mại dâm có thể chịu mức kỉ luật cao nhất là buộc thôi học.

Ảnh: Minh họa

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy.

Theo đó, sinh viên chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ bị cho thôi học ngay từ lần vi phạm đầu tiên, đồng thời giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Với trường hợp sinh viên hoạt động mại dâm, nhà trường sẽ khiển trách nếu vi phạm lần thứ 1, cảnh cáo nếu vi phạm lần thứ 2. Lần thứ 3 vi phạm sẽ bị đình chỉ có thời hạn.

Nếu sinh viên vi phạm lần thứ 4 trong cùng 1 tội danh này, nhà trường sẽ có hình thức kỉ luật cao nhất là buộc thôi học.

Số lần vi phạm được tính trong cả khóa học.

Một số vi phạm khác và khung xử lý đáng chú ý trong dự thảo:

Đánh bạc dưới mọi hình thức: Buộc thôi học nếu vi phạm lần thứ 4; Tùy mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép: Buộc thôi học nếu vi phạm lần thứ 4; Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy: Buộc thôi học ngay từ lần đầu tiên vi phạm; Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn Trang - Theo Duy Khương phapluatplus

Tags: sinh viên, mại dâm,Dự thảo Thông tư,Buộc thôi học