Tiếp tục những đợt thu hồi sản phẩm, giờ đến Công ty Đông Nam Dược

06-07-2018 11:43

"Thuonghieu24h" - 13 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP Phát triển công nghệ Đông Nam Dược vừa bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) dừng lưu thông, thu hồi.

Ngày 25/6/2018, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-ATTP thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP Phát triển công nghệ Đông Nam Dược. 

Theo nội dung quyết định, Cục An toàn thực phẩm Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo danh sách đính kèm của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược; địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược có trách nhiệm dừng lưu thông, thu hồi toàn bộ sản phẩm có tên trên và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 29/6/2018.

Danh sách 13 sản phẩm bị dừng lưu thông, thu hồi của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược: 

1. Trường an vị, số XNCB 6928/2016/ATTP-XNCB, ngày cấp 31/3/2016

2. Double X for Women, số XNCB 27395/2017/ATTP-XNCB, ngày cấp 08/8/2017

3. Double X for Men, số XNCB 27397/2017/ATTP-XNCB, ngày cấp 08/8/2017

4. Chiến mã khang, số XNCB 33559/2017/ATTP-XNCB, ngày cấp 21/9/2017

5. Be Dad, số XNCB 38300/2017/ATTP-XNCB, ngày cấp 18/10/2017

6. Cốm lợi sữa Mimom, số XNCB 38301/2017/ATTP-XNCB, ngày cấp 18/10/2017

7. Trisamun, số XNCB  43204/2017/ATTP-XNCB, ngày cấp 20/11/2017

8. Sumogo, số XNCB 44238/2017/ATTP-XNCB, ngày cấp 21/11/2017

9. Triuxo, số XNCB 47618/2017/ATTP-XNCB, ngày cấp 15/12/2017

10. Vibaso, số XNCB 47619/2017/ATTP-XNCB, ngày cấp 15/12/2017

11. Sabota, số XNCB 2320/2018/ATTP-XNCB, ngày cấp 15/01/2018

12. Dạ dày ông bảy, số XNCB 812/2018/ĐKSP, ngày cấp 02/4/2018

13. Bemom, số XNCB 811/2018/ĐKSP, ngày cấp 02/4/2018

Đoàn Trang/Theo Người Tiêu Dùng

Tags: thu hồi thuốc,Đông Nam Dược,Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược,13 sản phẩm bị dừng lưu thông