Sacombank chi trả cổ phiếu cho cổ đông

16-11-2015 14:59

(Thương hiệu 24h) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thực hiện chi trả cổ phiếu tương đương 38,75% vốn điều lệ (thời điểm trước sáp nhập, không bao gồm 100 triệu cổ phiếu quỹ) cho cổ đông Sacombank theo danh sách chốt vào ngày 20/10/2015.

Sacombank cấp mới giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán cho cổ đông Southern Bank

Trong đó gồm 8% là cổ tức năm 2013, 12% là cổ tức năm 2014, 10% là cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ và 8,75% cổ phiếu bổ sung do sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào Sacombank.

Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, từ ngày 17/11/2015 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ phân bổ cổ phiếu về tài khoản chứng khoán tại nơi cổ đông lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, từ ngày 23/11/2015 cổ đông mang chứng minh nhân dân (đối với cổ đông là thể nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu (đối với cổ đông là pháp nhân) để làm thủ tục nhận giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán tại các Chi nhánh Sacombank mà cổ đông đã đăng ký.

Trường hợp cổ đông chưa đăng ký nơi nhận giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán thì liên hệ số điện thoại 08.39321693 (Máy lẻ: 2503, 2520, 2509) để được hướng dẫn.

Trước đó, ngày 5/11, Sacombank thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán Sacombank cho cổ đông của Southern Bank sau khi Southern Bank chính thức được sáp nhập vào Sacombank từ ngày 1/10/2015. Thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán Sacombank cho cổ đông Southern Bank đến ngày 31/12/2015.

TT – Theo Người tiêu dùng

Tags: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín,Ngân hàng TMCP Phương Nam,Southern Bank,sacombank,sáp nhập