Nợ vay của "Vua cá tra" Hùng Vương vẫn ngất ngưởng

03-08-2017 09:11

(Thuonghieu 24h) Tính đến thời điểm hết 30/6/2017, nợ vay và nợ thuê tài chính của Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) vào khoảng 12.730 tỷ đồng, trong đó nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tới 7.200 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Hùng Vương vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2017, kỳ kế toán từ 01/10/2016 - 30/06/2017, với tình hình kinh doanh hết sức đáng báo động.

Theo đó, trong quý 3/2017, doanh thu thuần của HVG đạt 3.514 tỷ đồng giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm từ 6.139 tỷ đồng xuống còn 3.170 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 344 tỷ đồng giảm 27% so với quý 2/2016. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của HVG đạt 46,54 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ 2016 - 2017, HVG ghi nhận doanh thu 12.276 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu xuất khẩu thuần tăng từ 4.668 tỷ lên 5.235 tỷ đồng, trong khi doanh thu nội địa thuần lại giảm đáng kể về mức 7.041 tỷ đồng. Kết quả là, 9 tháng đầu niên độ 2016 - 2017 Công ty ghi nhận lỗ ròng đến 138 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 63 tỷ đồng.

Theo bảng cân đối kế toán của HVG, tính đến ngày 30/6/2017, hàng tồn kho của HVG ở mức 3.923 tỷ, giảm 720 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tồn kho thành phẩm tăng mạnh từ 1.857 tỷ đồng lên 2.682 tỷ đồng, trong khi nguyên vật liệu giảm đáng kể từ mức 713 tỷ về 299 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù đặt mục tiêu sẽ 50% nợ vay đến tháng 9/2017 nhưng khoản nợ vay của HVG vẫn ngất ngưởng. Cụ thể, nợ phải trả của HVG ở mức 12.731 tỷ đồng, có giảm nhưng không đáng kể. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên tới hơn 7.202 tỷ đồng; còn dài hạn gần 945 tỷ đồng. Tổng vay và nợ thuê tài chính chiếm hơn 8.147 tỷ đồng, chiếm đến 64% tỷ trọng nợ phải trả.

Theo Hòa Lộc - doanhnghiepvn

Tags: Cá tra,Công ty cổ phần Hùng Vương