Bảo hộ thương hiệu độc quyền- Bảo vệ lợi ích Doanh nghiệp

Trong quá trình hội nhập hiện nay, vấn đề bảo hộ thương hiệu là một vấn đề đã và đang thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, tránh bị mất cắp hoặc giả mạo thương hiệu của mình.      Việc bảo hộ thương hiệu  là cần thiết bởi v&igrav...