Giá xăng tăng 304 đồng/lít từ 19h00 ngày 5/12

06-12-2016 08:45

(Thương hiệu 24h) - Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng RON 92 tăng hơn 300 đồng/lít từ 19h00 ngày hôm nay (5/12).

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 5/12/2016 là 58,386 USD/thùng xăng RON 92, 57,821 USD/thùng dầu diesel 0.05S, 58,529 USD/thùng dầu hỏa, 292,359 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 1143/BTC-QLG ngày 1/12/2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.833,08 đồng/lít (chưa có thuế VAT).

Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; thực hiện Công văn số 2804/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về phương hướng điều hành giá xăng dầu; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 1143/BTC-QLG của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng khoáng: 500 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 0 đồng/lít); xăng E5: 450 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 0 đồng/lít); dầu diesel: 250 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 0 đồng/lít); dầu hỏa: 360 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 0 đồng/lít); dầu mazut: 400 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 0 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: Xăng RON 92 tăng 304 đồng/lít; xăng E5 tăng 301 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 163 đồng/lít; dầu hỏa tăng 244 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 275 đồng/kg.

Bảng giá xăng dầu áp dụng từ 19h 00' ngày 05/12

Đỗ Trung - theo baocongthuong

 

 

Tags: Giá xăng,Giá xăng dầu,Tăng giá xăng,xăng RON 92,Quỹ bình ổn giá xăng dầu