Chỉ dẫn địa lý quốc gia được bảo hộ tăng 3,5 lần

14-07-2017 10:57

(Thuonghieu 24h) Tính đến 31/5/2017, Việt Nam đã bảo hộ 49 chỉ dẫn địa lý (CDĐL) quốc gia và 6 CDĐL của nước ngoài. Trong hơn 10 năm qua, số CDĐL quốc gia được bảo hộ đã tăng 3,5 lần.

Đến nay đã có 34 tỉnh/thành phố đã có CDĐL được bảo hộ, 11 tỉnh/thành phố có từ 2 CDĐL trở lên, đó là: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Kạn, Tiền Giang, Bình Thuận, Bạc Liêu, Đồng Nai, Hà Giang, Quảng Nam. Về cơ cấu sản phẩm được bảo hộ CDĐL, có 47% sản phẩm là trái cây, 23% là các sản phẩm từ cây công nghiệp và lâm nghiệp, 12% là thủy sản, 8% là gạo, còn lại là các sản phẩm khác. Có 05 sản phẩm không phải là thực phẩm được bảo hộ là: nón lá Huế, thuốc lào Tiên Lãng, thuốc lào Vĩnh Bảo, cói Nga Sơn và hoa mai vàng Yên Tử.

Đến nay đã có 34 tỉnh/thành phố đã có CDĐL được bảo hộ, 11 tỉnh/thành phố có từ 2 CDĐL trở lên, đó là: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Kạn, Tiền Giang, Bình Thuận, Bạc Liêu, Đồng Nai, Hà Giang, Quảng Nam.

Về cơ cấu sản phẩm được bảo hộ CDĐL, có 47% sản phẩm là trái cây, 23% là các sản phẩm từ cây công nghiệp và lâm nghiệp, 12% là thủy sản, 8% là gạo, còn lại là các sản phẩm khác. Có 05 sản phẩm không phải là thực phẩm được bảo hộ là: nón lá Huế, thuốc lào Tiên Lãng, thuốc lào Vĩnh Bảo, cói Nga Sơn và hoa mai vàng Yên Tử.

Ông Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) cho biết thêm, hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) thường xuyên nhận được nhiều quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, nên được triển khai một cách tích cực và có nhiều tiến bộ.

Cụ thể, số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN )mới tiếp tục có sự gia tăng trong năm tháng qua. Tổng số đơn đăng ký SHCN mới được tiếp nhận là 22.370 (trong tổng số 39.408 đơn các loại được tiếp nhận), tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2016, bao gồm: 2.056 đơn sáng chế; 145 đơn giải pháp hữu ích; 1.004 đơn kiểu dáng công nghiệp; 19.131 đơn đăng ký nhãn hiệu (15.703 đơn nhãn hiệu quốc gia và 3.428 đơn nhãn hiệu quốc tế nộp qua Hệ thống Madrid); 3 đơn chỉ dẫn địa lý và 31 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam (2 đơn sáng chế, 29 đơn nhãn hiệu).

Tính đến ngày 31/5/2017, Cục SHTT đã xử lý 34.535 đơn các loại, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, đơn đăng ký SHCN đã xử lý được là 16.874, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016, bao gồm: chấp nhận bảo hộ 12.969 đối tượng SHCN (911 sáng chế, 72 giải pháp hữu ích, 943 kiểu dáng công nghiệp, 11.040 nhãn hiệu (8.462 nhãn hiệu quốc gia và 2.578 nhãn hiệu quốc tế đăng ký thông qua Hệ thống Madrid), 1 chỉ dẫn địa lý, 2 thiết kế bố trí mạch tích hợp); từ chối bảo hộ 3.905 đối tượng SHCN.

Cũng theo ông Phí, cục SHTT xác định hoạt động bảo hộ quyền SHCN nói chung, cũng như hoạt động của Cục phải hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, mũi nhọn là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu và khai thác sáng chế, nhất là trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên phạm vi cả nước hiện nay.

Định hướng này được triển khai theo nhiều hướng như: hỗ trợ bảo hộ quyền SHCN cho các doanh nghiệp một cách hiệu quả; hỗ trợ khai thác thông tin SHCN kết hợp với nâng cao nhận thức và tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp về SHTT;…

Chính vì vậy, báo cáo xếp hạng về đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2017 được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cùng hai trường đại học danh tiếng công bố, theo đó Việt Nam vươn lên vị trí 47 trên 127 quốc gia/nền kinh tế, vượt 12 bậc so với năm 2016 (xếp thứ 59) nhờ những nỗ lực trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh mà trong đó SHTT là một trong các yếu tố quan trọng liên quan đến các chỉ số để đánh giá (ví dụ: Số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế theo nước xuất xứ, Số lượng đơn đăng ký giải pháp hữu ích theo nước xuất xứ,...).

Theo truyenthongkhoahoc

Tags: chỉ dẫn địa lý,bảo hộ chỉ dẫn,Bảo hộ thương hiệu