Chỉ dẫn địa lý quốc gia được bảo hộ tăng 3,5 lần

(Thuonghieu 24h) Tính đến 31/5/2017, Việt Nam đã bảo hộ 49 chỉ dẫn địa lý (CDĐL) quốc gia và 6 CDĐL của nước ngoài. Trong hơn 10 năm qua, số CDĐL quốc gia được bảo hộ đã tăng 3,5 lần. Đến nay đã có 34 tỉnh/thành phố đã có CDĐL được bảo hộ, 11 tỉnh/thành phố có từ 2 CDĐL trở lên, đó l&agr...

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

(Thương hiệu 24h)Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó.

Chỉ dẫn địa lý là gì?

(Thương hiệu 24h)Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp (một phần của quyền sở hữu trí tuệ).

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Quảng Ninh" cho sản phẩm con Ngán

(Thương hiệu 24h)Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00041 cho sản phẩm con ngán Quảng Ninh nổi tiếng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý này.