Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: Nâng tầm thương hiệu cam sành Hà Giang

(Thương hiệu 24h) - Cam sành Hà Giang mới đây đã được Cục Sở hữu trí tuệ, (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Với việc được cấp chỉ dẫn địa lý, cam sành Hà Giang giờ đây không chỉ là một đặc sản quen thuộc, được ưa chuộng khắp trong Nam ngoài Bắc mà ...

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Quảng Ninh" cho sản phẩm con Ngán

(Thương hiệu 24h)Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00041 cho sản phẩm con ngán Quảng Ninh nổi tiếng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý này.