Bộ Tài chính bác bỏ thông tin lực lượng Công an giữ lại 70% tiền phạt vi phạm giao thông

08-01-2020 09:19

"Thuonghieu24h" Trước thông tin phản ánh việc lực lượng Công an được giữ lại 70% tiền phạt vi phạm hành chính theo Thông tư 89/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, chiều 7/1, Bộ Tài chính đã chính thức có ý kiến về việc này.

Bộ Tài chính cho biết, năm 2007, để khắc phục tình trạng tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cao, kịp thời hỗ trợ các lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công việc, ngày 25/7/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2007/TT-BTC hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa.

Thông tư quy định tiền phạt vi phạm hành chính được phân bổ cho các lực lượng, trong đó có lực lượng Công an giao thông, Thanh tra giao thông vận tải (bao gồm cả Trạm cân kiểm tra xe, Cảng vụ đường thủy nội địa) với các tỷ lệ phân bổ cụ thể.

Tuy nhiên, đến ngày 06/12/2013, Thông tư 89/2007/TT-BTC nêu trên đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 153/2013/TT-BTC nêu rõ: “Tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN...”.

ảnh minh họa

“Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật NSNN năm 2015 và Thông tư 153/2013/TT-BTC thì tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào NSNN và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về NSNN…”, Bộ Tài chính khẳng định.

Điều lệ cuộc thi Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2020

NT/Theo Thanh Thanh - Baophapluat.vn

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bo-tai-chinh-bac-bo-thong-tin-luc-luong-cong-an-giu-lai-70-tien-phat-vi-pham-giao-thong-d114727.html

Tags: xử phạt,CSGT giữ tiền phạt 70%,vi phạm giao thông,bác bỏ,thuonghieu24h